Ben ik dienstplichtig in mijn land van herkomst als ik een dubbele nationaliteit bezit?

Afkopen dienstplicht

U kunt in uw land van herkomst vragen of u verplicht bent daar uw dienstplicht te vervullen. Of dat u deze kunt afkopen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de ambassade van uw land van herkomst.

Afkopen Turkse dienstplicht

Als u niet aan de dienstplicht in Turkije wilt voldoen, kunt u de dienstplicht afkopen. In dat geval moet u wel een verkorte basisopleiding van 21 dagen doorlopen in Turkije. En u moet een afkoopsom betalen. Heeft u de Turkse nationaliteit en werkt u bij het ministerie van Defensie? Dan kunt u gebruikmaken van de Afkoopregeling Turkse dienstplicht voor Defensiepersoneel. Heeft u de Turkse nationaliteit en bent u politieambtenaar? Dan kunt u gebruikmaken van de Regeling faciliteiten bij afkoop Turkse dienstplicht voor politieambtenaren. Voor anderen bestaan geen aparte regelingen (zoals bijvoorbeeld een renteloze lening) vanuit de overheid.

Uitvoeren vervangende dienstplicht Nederland niet meer mogelijk

U kunt geen vervangende dienstplicht in Nederland meer uitvoeren in plaats van de dienstplicht in het land van herkomst. Dit is niet meer mogelijk sinds in 1997 de opkomstplicht in Nederland is opgeschort.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON