Algemeen

Wat doen het ABP, CAOP en de taskforce in het onderzoek naar werken met chroomverf en CARC?

Wat doet het ABP?

Oud-medewerkers van Defensie die met gevaarlijke stoffen werkten, kunnen zich laten registreren bij het Zorgloket Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers bij het ABP, (045) 579 80 05 of brdteamzc@abp.nl.

Door deze registratie worden oud-medewerkers geïnformeerd over de loop van het onderzoek. Ook levert het ABP deze gegevens aan het CAOP ten behoeve van het onderzoek door het RIVM.

Wat doet CAOP?

Het Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP) is een onafhankelijke stichting. Zij zijn het kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het informatiepunt over chroom-6 en CARC is het centrale punt dat alle informatie levert aan het RIVM. Het informatiepunt beantwoordt vragen en bewaken de voortgang van de beantwoording.

Wat doet de Taskforce?

De Taskforce draagt zorg voor de coördinatie van het aanleveren van relevante Defensie-documenten aan het CAOP. Ook is de Taskforce ervoor verantwoordelijk alle betrokken partijen regelmatig te informeren over het verloop van het onderzoek.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wat zijn CARC en Chroom-6?
Wat is de stand van zaken van de bijeenkomsten en het onderzoek naar CARC en Chroom-6?
Wanneer wordt de onafhankelijke begeleidingscommissie voor het onderzoek naar Chroom 6 en CARC ingesteld?
Vraag en antwoorden over gebruik chroomverf en CARC bij Defensie
Vraag en antwoorden over gezondheidsklachten en werken met chroomverf en CARC
Welke acties onderneemt Defensie voor het onderzoek naar werken met chroomverf en CARC?

Externe artikelen
ABP
Leerstoel
Monovering

Download: HTML | CSV | Excel | JSON