Algemeen

Welke acties onderneemt Defensie voor het onderzoek naar werken met chroomverf en CARC?

Stappenplan

 • Er is een meldpunt ingesteld voor post-actieve medewerkers bij het zorgloket van het ABP. Dit loket verzorgt de 1e registratie. Medewerkers die nog in dienst zijn, maken gebruik van het registratieformulier.
 • De GGD'en bij de voormalige POMS-sites onderzoeken de huidige situatie. Het 1e rapport uit Limburg is naar verwachting eind 2014 gereed. De overige GGD'en zullen naar verwachting begin 2015 hun rapporten uitbrengen.
 • Er is een Taskforce geformeerd die alle acties binnen Defensie coördineert.
 • Het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is verzocht een onafhankelijk onderzoek te houden naar werken met Chroom-6/CARC bij Defensie en de mogelijke gevolgen voor de medewerkers.
 • (Oud)defensiemedewerkers  die op de voormalige POMS sites werken of hebben gewerkt en zich bij het zorgloket van het ABP hebben gemeld, zijn op 29 en 30 oktober 2014 uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst.
 • De documenten over Chroom-6 en CARC zijn (geanonimiseerd) beschikbaar via het onderwerp Chroomverf en CARC
 • Een onafhankelijk informatiepunt is bij het CAOP ingericht. Hier wordt alle informatie verzameld, aangevuld en aan het RIVM ter beschikking gesteld. Nieuwe informatie wordt ook in het onderwerp Chroomverf en CARC geplaatst.
 • (Oud)defensiemedewerkers wordt verzocht informatie aangaande chroom-6 en CARC, ter beschikking te stellen. Hiervoor kunnen zij bij het informatiepunt terecht.
 • Het RIVM maakt gebruik van alle beschikbare informatie. Daarnaast houdt het RIVM een aantal gesprekken met enkele 'focusgroepen'. Deze groepen worden samengesteld uit verschillende belanghebbenden. Aan de hand van deze informatie stelt het RIVM de onderzoeksvragen op.
 • Een paritaire commissie, dit is een commissie bestaande uit een gelijkwaardige vertegenwoordiging van werkgever en werknemers, keurt de onderzoeksvragen goed.
 • De paritaire commissie houdt toezicht op het verloop van het onderzoek.
 • Wanneer mogelijk worden er gedurende het onderzoek deelrapportages gepubliceerd.
 • Momenteel wordt gewerkt aan een coulanceregeling voor ernstig zieke (oud-)medewerkers die door ziekte hoge kosten hebben gemaakt. Binnenkort volgt hierover meer informatie.
 • De minister heeft de Tweede Kamer toegezegd om alle betrokken (oud-)medewerkers een gezondheidsonderzoek aan te bieden. Binnenkort volgt hierover meer informatie.

Waarom moeten oud-medewerkers zich melden? Kan niet worden gekeken naar de oude personeelsdossiers?

Een personeelsdossier is gebonden aan een persoon en niet aan een organisatieonderdeel. Hierdoor is het niet mogelijk om alle dossiers van 1 onderdeel uit het archief te halen. 

Wordt een uitzendkracht hetzelfde behandeld als een Defensiemedewerker?

Medewerkers die bij Defensie werkzaamheden hebben verricht,  in dienst van een uitzendorganisatie, melden zich bij hun (voormalige) werkgever. Daarnaast raden wij aan zich ook te melden bij het zorgloket van het ABP.

Ik wil mijn persoonlijke verhaal en ervaringen delen, zodat het onderzoek daar gebruik van kan maken. Hoe en wanneer kan ik dit laten vastleggen?

Sinds 30 oktober 2014 is een onafhankelijk informatiepunt ingesteld bij het CAOP over chroomverf en CARC. U kunt daar uw vragen stellen, maar ook uw informatie delen. Het informatiepunt draagt de informatie over aan het RIVM.

We verloren onze baan door verhuizing van Brunssum naar Eygelshoven. Heeft de verhuizing iets te maken met de vervuiling?

Nee, de verhuizing is een gevolg van de bezuinigingen bij Defensie. Hierdoor zijn diverse complexen afgestoten.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wat zijn CARC en Chroom-6?
Wat is de stand van zaken van de bijeenkomsten en het onderzoek naar CARC en Chroom-6?
Wanneer wordt de onafhankelijke begeleidingscommissie voor het onderzoek naar Chroom 6 en CARC ingesteld?
Vraag en antwoorden over gebruik chroomverf en CARC bij Defensie
Vraag en antwoorden over gezondheidsklachten en werken met chroomverf en CARC

Externe artikelen
Monovering

Download: HTML | CSV | Excel | JSON