Algemeen

Vraag en antwoorden over gezondheidsklachten en werken met chroomverf en CARC

Heb ik als administratieve kracht deze stoffen ook ingeademd?

De kans dat je als administratieve kracht ziek wordt door chroomverf en CARC, is waarschijnlijk klein. Het risico van gezondheidseffecten is afhankelijk van de duur en mate van de blootstelling. Hoe groot de risico's op gezondheidseffecten zijn, is onderdeel van het RIVM-onderzoek.

Welke mensen hebben het grootste risico gelopen? Kun je ook ziek worden doordat je dagelijks door de werkplaats liep, op weg naar kantoor?

De kans dat je ziek wordt door dagelijks door de werkruimte te lopen, is klein. Het risico van gezondheidseffecten is afhankelijk van de duur van de blootstelling. Hoe groot de risico's op gezondheidseffecten zijn, is onderdeel van het RIVM-onderzoek.

Er zijn veel kankergevallen in onze bewakingsgroep. Kan het zijn dat wij ook met deze stof in aanraking zijn gekomen?

De kans dat je als bewaker in aanraking bent gekomen met de stoffen, is waarschijnlijk klein. Het risico van gezondheidseffecten is afhankelijk van de duur en mate van de blootstelling. Hoe groot de risico's op gezondheidseffecten zijn, ook voor de bewakingsgroep, is onderdeel van het RIVM-onderzoek.

Zijn deze stoffen via kleding overdraagbaar aan derden?

Het is niet aannemelijk dat de blootstelling aan derden door stofdeeltjes op kleding hoog is. Het vaststellen van de risico's voor risicogroepen wordt door het RIVM onderzocht. 

Kan ik mijn kinderen (die klachten hebben) laten onderzoeken?

Daarvoor moeten we het RIVM-onderzoek afwachten.

Ik wil weten of mijn overleden man ziek was door CARC? Een doodsoorzaak is niet vastgesteld.

In het onderzoek wordt bekeken welke risicogroepen er zijn. Het is achteraf altijd moeilijk om een duidelijk verband aan te kunnen tonen. Dit zal deel uitmaken van het RIVM-onderzoek.

Ik wil weten of mijn vruchtbaarheid is aangetast door het werken met chroom.

Dit maakt deel uit van het onderzoek door het RIVM.

Mijn gebit ben ik kwijt en ik heb hoge kosten gehad hierdoor. Kan ik deze verhalen op Defensie?

Momenteel wordt gewerkt aan een coulanceregeling voor ernstig zieke (oud-)medewerkers die door ziekte hoge kosten hebben gemaakt. Binnenkort volgt hierover meer informatie.

Kunnen alle Nederlandse huisartsen worden geïnformeerd over Defensie en Defensiematerieel? Hierdoor kunnen mogelijke ziekten eerder worden opgespoord.

Het RIVM heeft toegezegd op hun site enkele factsheets te plaatsen (www.rivm.nl). Deze kunt u, indien van toepassing, voorleggen aan uw huisarts. Daarnaast informeert het RIVM via vakbladen en andere literatuur deze specialisten.

Wat als ik nu nog gezond ben, maar later toch ziek word?

Krijgt u op enig moment gezondheidsklachten, en u vermoedt dat deze in verband staan met de werkzaamheden bij Defensie? Dan raden wij u aan om direct een belangenbehartiger in te schakelen. Dit kunt u ook doen via uw vakbond of rechtsbijstandsverzekering.

Kan ik mij medisch laten onderzoeken (zoals een bloedtest of bodyscan)?

De minister van Defensie heeft de Tweede Kamer toegezegd alle betrokken (oud-)medewerkers een gezondheidsonderzoek aan te bieden. Binnenkort volgt hierover meer informatie.

Kan ik de kosten van een afgenomen bloedtest vergoed krijgen?

Kosten komen in principe ten laste van de ziektekostenverzekering. Dat kan betekenen dat het eigen risico aangesproken moet worden.

Hoe denkt Defensie schadeloos te gaan stellen?

Wanneer de resultaten van het RIVM-onderzoek daartoe aanleiding geven, neemt Defensie zijn verantwoordelijkheid.

Volgens de media zijn er schadeloosstellingen uitgekeerd. Moet ik daarvoor een advocaat in de arm nemen? Of geldt dit voor alle medewerkers?

Een advocaat is niet verplicht. Voor een verzoek om schadevergoeding kan altijd de hulp van een belangenbehartiger worden ingeschakeld. Dit kan de vakbond zijn of een rechtsbijstandsverzekeraar, letselschadespecialist of letselschadeadvocaat. Het is belangrijk dat dit iemand is die kennis heeft op het gebied van aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wat zijn CARC en Chroom-6?
Wat is de stand van zaken van de bijeenkomsten en het onderzoek naar CARC en Chroom-6?
Wanneer wordt de onafhankelijke begeleidingscommissie voor het onderzoek naar Chroom 6 en CARC ingesteld?
Vraag en antwoorden over gebruik chroomverf en CARC bij Defensie
Welke acties onderneemt Defensie voor het onderzoek naar werken met chroomverf en CARC?

Externe artikelen
Intraveneus
Monovering

Download: HTML | CSV | Excel | JSON