Algemeen

Vraag en antwoorden over gebruik chroomverf en CARC bij Defensie

Zijn alle Nederlandse voertuigen met chroomhoudende verf behandeld?

Tot de jaren '90 is een grondverf waar mogelijk chroom-6 in is verwerkt, gebruikt voor verschillend defensiematerieel. Daarna is, waar mogelijk, een andere grondverf gebruikt. Voor bepaald materieel is chroomhoudende verf verplicht.

Gaat het bij chroom ook om een one-hit-target, zoals bij blauwe asbest?

Chroom-6 heeft andere eigenschappen en is niet hetzelfde als een one-hit-target. Chroom-6 is een stof die kan ingrijpen op het DNA. DNA is erfelijk materiaal dat in de cel zit en beschrijft hoe de cel functioneert. Die cel beschikt van nature over een uitstekende reparatiewerkplaats. Per dag worden er in een cel ongeveer 50.000 fouten in het DNA hersteld.

Een fout in het DNA leidt dus niet altijd tot consequenties. Het RIVM zal verschillende deskundigen hierover bevragen. Uit het onderzoek zal dus moeten blijken of 1 vezel van een bepaalde stof voldoende is om tot kanker te leiden. Wel weten we dat veel afhangt van de mate van blootstelling, de eigenschappen van de stof zelf èn de wijze waarop het lichaam daarop reageert (elk lichaam reageert anders). 

Ik heb een oud militair voertuig, en wil daar aan gaan klussen. De kans is groot dat hier chroomhoudende verf op is verwerkt. Hoe moet ik hiermee omgaan?

Er is inderdaad een kans dat er chroomhoudende verf is gebruikt in de grondlaag. Zolang u hier niet aan schuurt, slijpt, zaagt of verhit, is er geen gevaar voor de gezondheid. U kunt er gewoon overheen verven.

Waarom zijn wij nooit eerder ingelicht over de gemeten MAC-waarden?

MAC staat voor Maximaal Aanvaarde Concentratie. Deze waarde is wettelijk vastgesteld en wordt zonodig op basis van nieuwe inzichten bijgesteld. De MAC-waarde is de maximale concentratie van een gas, damp, nevel of  van een stof in de lucht op de werkplek die bij inademing in het algemeen geen nadelige gevolgen heeft op de gezondheid van de werknemers en hun nageslacht. Deze worden getoetst door middel van het afnemen van luchtmonsters. Op meerdere werklocaties zijn naar aanleiding van eerdere zorgen metingen uitgevoerd. Voor zover bekend, zijn deze metingsrapporten op alle locaties openbaar gemaakt.

Er wordt steeds gesproken over CARC en Chroom-6. Maar wat wordt er gedaan met de andere stoffen waarmee is gewerkt?

Het RIVM bepaalt welke gevaarlijke stoffen in het onderzoek worden betrokken. Het RIVM doet dit samen met de paritaire commissie. Deze bestaat uit een vertegenwoordiging van werkgever en werknemers, en houdt toezicht op het verloop van het onderzoek.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wat zijn CARC en Chroom-6?
Wat is de stand van zaken van de bijeenkomsten en het onderzoek naar CARC en Chroom-6?
Wanneer wordt de onafhankelijke begeleidingscommissie voor het onderzoek naar Chroom 6 en CARC ingesteld?
Vraag en antwoorden over gezondheidsklachten en werken met chroomverf en CARC
Welke acties onderneemt Defensie voor het onderzoek naar werken met chroomverf en CARC?

Externe artikelen
Monovering

Download: HTML | CSV | Excel | JSON