Algemeen

Wat zijn CARC en Chroom-6?

Gebruik chroomhoudende verf

Het verfsysteem wordt op op dit moment op grote schaal in de militaire- en civiele luchtvaart gebruikt. In het verleden werd het ook op voertuigen gebruikt. Voor bepaalde vliegtuigen en helikopters is chroom 6-houdende verf een noodzakelijk middel om corrosie tegen te gaan. En om zo te voldoen aan de luchtwaardigheidseisen. Op dit moment zijn er geen goedgekeurde alternatieven.

Bij het aanbrengen van het verfsysteem wordt eerst de grondverf aangebracht en vervolgens de toplaag. Dit betekent dat beschermende maatregelen alleen bij het spuiten van de grondverf nodig zijn. En bij het schuren en slijpen aan het verfsysteem. De beschermende maatregelen zijn, door kennis en onderzoek, in de afgelopen jaar steeds verder ontwikkeld.

Onderzoek naar chroomverf en CARC

Defensie heeft sinds begin 2014 meldingen gekregen van medewerkers die vermoeden ziek te zijn door het werken met chroomverf en CARC. Het ministerie neemt de meldingen serieus en doet daarom onderzoek.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wat is de stand van zaken van de bijeenkomsten en het onderzoek naar CARC en Chroom-6?
Wanneer wordt de onafhankelijke begeleidingscommissie voor het onderzoek naar Chroom 6 en CARC ingesteld?
Vraag en antwoorden over gebruik chroomverf en CARC bij Defensie
Vraag en antwoorden over gezondheidsklachten en werken met chroomverf en CARC
Welke acties onderneemt Defensie voor het onderzoek naar werken met chroomverf en CARC?

Externe artikelen
Monovering

Download: HTML | CSV | Excel | JSON