Algemeen

Hoe werkt het Nederlandse leger samen met de legers van andere landen?

NAVO

De Nederlandse krijgsmacht werkt al tientallen jaren actief samen met de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO). De NAVO-landen hebben afgesproken elkaars grondgebied te verdedigen.

Duits-Nederlandse legerkorps

Sinds 1995 maken alle gevechtseenheden van de landmacht deel uit van het gemeenschappelijk Duits-Nederlandse legerkorps. Dit korps is in de plaats gekomen van een volledig Nederlands legerkorps. Zij werkt ook steeds meer samen met Engeland. Vooral ter voorbereiding op vredesoperaties.

Defensiesamenwerking met Midden- en Oost-Europese landen

De defensiesamenwerking met Midden- en Oost-Europese landen is in het kader van het Partnerschap voor Vrede. Deze samenwerking moet de krijgsmachten van de deelnemende landen beter geschikt maken voor gemeenschappelijke operaties.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wat is een militaire missie?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON