Algemeen

Wat is een militaire missie?

Soorten missies

Er zijn 3 soorten missies:

  • waarnemingsmissies;
  • vredeshandhavende missies;
  • vredesafdwingende missies.

Waarnemingsmissie

Bij een waarnemingsmissie vertrekken ongewapende militairen naar een voormalig crisisgebied. Daar controleren zij de naleving van de vredesakoorden vanuit waarnemingsposten of observatieposten. Ook controleren zij of de partijen zich houden aan de overeengekomen wapenstilstand. Een voorbeeld van een waarnemingsmissie is de VN-vredesmissie in Soedan.

Vredeshandhavende missie

Bij een vredeshandhavende missie plaatsen militairen zich passief tussen de strijdende partijen. Zo proberen ze tijd te winnen voor een militaire of politieke oplossing. De militairen werken samen met lokale autoriteiten en hulpverleners. De belangrijkste kenmerken van vredeshandhavende missies zijn:

  • instemming vooraf van de permanente leden van de VN;
  • instemming vooraf van de lokale partijen;
  • absolute neutraliteit;
  • grote terughoudendheid bij het gebruik van geweld. Geweld mag alleen worden gebruikt wanneer de militairen direct zelf worden aangevallen.

Vredesafdwingende missie

Bij een vredesafdwingende missie mag geweld worden gebruikt om een einde aan een oorlog te maken. Een vredesafdwingende missie biedt geen oplossing voor de lange termijn. De missie gaat gepaard  met een wederopbouwprogramma of een complete vredesregeling. Nederland heeft deelgenomen aan de vredesafdwingende missie IFOR in Bosnië.

Blauwhelmen

Deelnemers aan een VN-missie heten blauwhelmen, omdat ze blauwe helmen of baretten dragen. De blauwe helmen verwijzen naar de vlag van de VN: een wit embleem op een blauwe achtergrond.

Namen verschillende missies

De verschillende missies van de VN krijgen allemaal hun eigen naam. De naam bestaat meestal uit de afkorting voor United Nations, de soort operatie en het gebied waar de missie plaatsvindt. Voorbeelden zijn UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon), UNPROFOR (United Nations Protector Force) en UNMEE (United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea).


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Hoe werkt het Nederlandse leger samen met de legers van andere landen?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON