Algemeen

Hoe kan ik een bewijs van militaire dienst (dienstplichtverklaring) aanvragen?

Reden aanvraag verklaring

U kunt de verklaring gebruiken voor het (laten) vaststellen van uw pensioenjaren, of bijvoorbeeld om uw ambtsjubileum vast te stellen als u bij Defensie werkzaam bent.

Inhoud dienstplichtverklaring

In de dienstplichtverklaring staat of u al dan niet heeft voldaan aan de verplichtingen van de militaire dienstplicht. Als u de dienstplicht heeft vervuld, staat ook het tijdvak van uw dienstplicht aangegeven.

Dienstplichtverklaring aanvragen

Een dienstplichtverklaring of een diensttijdverklaring moet u per brief aanvragen. Stuur een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee, en geef aan naar welk postadres de verklaring gestuurd moet worden.

U stuurt de brief onder vermelding van 'aanvraag dienstplichtverklaring' naar:

Dienstencentrum Human Resources (DCHR)
Postbus 90090
3509 AB Utrecht


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Uit welke onderdelen bestaat de Nederlandse krijgsmacht?
Ben ik verplicht mijn plunjebaal in te leveren?
Bestaat er een dienstplicht in Nederland?
Hoe kan ik oude dienstmakkers of dienstmaten terugvinden?
Wat is een reservist?
Wanneer zijn de open dagen van de krijgsmacht?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON