Algemeen

Wanneer en hoe kan ik mijn bedrijf of product bij Defensie aanbieden?

Zakendoen met Defensie

Uitgebreide informatie voor leveranciers vindt u op de pagina 'Zakendoen met Defensie'.

Niet alleen militaire producten

U hoeft niet uitsluitend militaire producten aan te bieden om zaken te doen met Defensie. Defensie koopt ook veel andere producten en diensten in. Militaire producten zijn bijvoorbeeld fregatten, tanks en jachtvliegtuigen. Maar Defensie heeft ook behoefte aan bijvoorbeeld kantoormeubilair, dienstauto's, voedingsmiddelen, kleding en medicijnen. Naast deze producten koopt Defensie diensten in. Voorbeelden hiervan zijn schoonmaakdiensten en (advies)diensten op organisatie-, informatie- en automatiseringsgebied.

Spelregels opdrachtverstrekking defensie

Omdat Defensie een overheidsinstantie is, geldt een aantal spelregels bij het verstrekken van opdrachten. Bijvoorbeeld:

  • de Europese aanbestedingsregels, die de overheid verplichten boven een bepaald drempelbedrag een opdracht Europees aan te besteden;
  • de beleidsregels Bevordering Integriteitsbeoordelingen Openbaar Bestuur (BIBOB), die moeten voorkomen dat de Rijksoverheid zaken doet met bedrijven die fraude hebben gepleegd.

Informatie over voorgenomen defensieopdrachten

Wilt u weten welke (voorgenomen) defensieopdrachten er zijn, dan zijn daar een paar bronnen voor. De 3 belangrijkste bronnen zijn:

  • TenderNed, het online marktplein voor aanbestedingen van de Nederlandse overheid; 
  • Tenders Electronic Daily (TED), een website waarop de aankondigingen voor Europese aanbestedingsprocedures worden gepubliceerd;
  • Electronic Bulletin Board, een website van de European Defense Agency (EDA) waarop aankondigingen voor militaire producten en diensten worden gepubliceerd.

Eisen aan leveranciers

Om zaken te doen verwacht Defensie dat u beschikt over voldoende technische kennis, ervaring en capaciteit om de opdracht te kunnen uitvoeren. Daarnaast moet uw bedrijf financieel en economisch gezond zijn. Als u deelneemt aan een aanbesteding kunnen er aanvullende eisen gesteld worden, bijvoorbeeld dat u beschikt over een kwaliteitszorgsysteem.

Inkopende diensten Defensie

Als u zaken wilt doen met Defensie, krijgt u te maken met verschillende inkopende diensten binnen het ministerie. De grootste diensten treft u aan binnen de Defensie Materieel Organisatie (DMO) en het Commando DienstenCentra (CDC). 


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wat zijn de gezondheidsrisico's van het werken met de radarsystemen?
Is er onderzoek gedaan naar de effecten van het werken met een HAWK-systeem?
Kan ik oud materieel van Defensie kopen?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON