Algemeen

Is er onderzoek gedaan naar de effecten van het werken met een HAWK-systeem?

Aanleiding HAWK onderzoek

In 1998 onstond onrust over de mogelijke effecten op de lange termijn van werken met radarsystemen. Ook was er onrust over de elektromagnetische velden en röntgenstraling afkomstig van deze systemen. Op grond van deze onrust, die nog steeds bestaat, is het Belgisch onderzoek onder militairen gestart.

Resultaten HAWK onderzoek

Het HAWK onderzoek toont het volgende aan:

  • Het aantal overleden militairen in beide groepen verschilt niet veel. Toch was bij overleden militairen die hebben gewerkt met het HAWK-systeem de doodsoorzaak vaker bloed-, lymfeklier- of beenmergkanker (leukemie). Bij de andere (controle)groepen was dit minder vaak het geval.
  • In het onderzoek is onderzocht of tussen de militairen verschillen mogelijk waren in blootstelling aan chemische stoffen. De voor onderhoud en reiniging gebruikte stoffen waren over het algemeen gelijk. Er was wel 1 verschil. Hierbij ging het om de koelvloeistof voor de radarinstallaties. Maar deze stof wordt niet als kankerverwekkend aangemerkt.

Geen precieze oorzaak gevonden

Toch is een precieze oorzaak niet gevonden. Het onderzoek vindt geen verklaring die het verschil tussen de mogelijke doodsoorzaken verklaart. De resultaten kunnen mogelijk op toeval berusten. Ook zou het kunnen dat er tussen de onderzochte groepen verschillen bestonden in gewoontes of gedrag. Bijvoorbeeld rookgewoontes, alcoholgebruik, voedingspatroon, dagelijkse bezigheden en lifestyle.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wat zijn de gezondheidsrisico's van het werken met de radarsystemen?
Wanneer en hoe kan ik mijn bedrijf of product bij Defensie aanbieden?
Kan ik oud materieel van Defensie kopen?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON